21 Tháng Sáu, 2019 - Người biểu tình bao vây trụ sở cảnh sát, đi qua các lãnh sự quán