5 Tháng Ba, 2016 - Nghi vấn súng nổ, người dân vây trụ sở thị xã Sầm Sơn