22 Tháng Tám, 2019 - Mỹ tố Trung Quốc đe dọa khi đưa tàu Hải Dương 8 trở lại EEZ Việt Nam