26 Tháng Chín, 2019 - Mỹ thúc đẩy Đạo luật về dân chủ Hong Kong, TQ tức giận