17 Tháng Tám, 2019 - Mỹ muốn hợp tác với Ấn Độ duy trì tự do hàng hải ở Biển Đông