5 Tháng Mười, 2019 - Một tàu cá Việt Nam bị 3 tàu Trung Quốc truy đuổi trên biển Đông