8 Tháng Mười Một, 2019 - Một sinh viên thiệt mạng, toàn đặc khu canh thức