30 Tháng Chín, 2019 - Lực lượng Cảnh sát vũ trang Nhân dân TQ đã sẵn sàng ở Hong Kong