30 Tháng Chín, 2019 - Luật sư Trương Anh Tú: Giao rừng đặc dụng Tam Đảo cho doanh nghiệp là điều quá bất thường