6 Tháng Chín, 2019 - Lên phương án tiêu độc nhà kho Rạng Đông