12 Tháng Mười, 2017 - Lễ động thổ Nhà máy xử lý rác thải phát điện lớn nhất Đông Nam Á tại Phú Thọ