19 Tháng Mười Một, 2019 - Lãnh đạo Thượng viện: ‘Trump nên lên tiếng về Hong Kong’