10 Tháng Chín, 2019 - Lãnh đạo Hong Kong yêu cầu Mỹ không can thiệp