26 Tháng Mười Một, 2019 - Lãnh đạo Hong Kong thừa nhận người dân không hài lòng với chính quyền