18 Tháng Năm, 2020 - Làm cống ngầm gom nước thải sông Tô Lịch