18 Tháng Mười Một, 2019 - Kim Mã, Cát Linh, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh… đang bị rào chắn phục vụ thi công, gây khó khăn cho giao thông