Ông Nguyễn Công Thành, phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định - Ảnh: H.T.

18 Tháng Tám, 2021 - Kiểm điểm Phó cục trưởng Cục Thuế đánh golf giữa dịch thay vì khảo sát sân golf