18 Tháng Bảy, 2019 - Khuyến khích đốt rác phát điện