9 Tháng Chín, 2019 - Khu đất 5,7 ha của Rạng Đông được qui hoạch là đất công cộng, trường học