18 Tháng Tám, 2019 - Không quân Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động ở Biển Đông