2 Tháng Ba, 2016 - Không muốn chuyển nghề, người dân Sầm Sơn quyết đòi bờ biển