8 Tháng Mười Hai, 2018 - Khánh thành nhà máy đốt rác sinh hoạt phát điện Cần Thơ