14 Tháng Chín, 2019 - Khám sức khỏe cho học sinh sau vụ cháy Rạng Đông: 21 em phải kiểm tra chuyên sâu