4 Tháng Chín, 2019 - Công bố kết quả quan trắc không khí, đất và nước mặt từ vụ cháy Công ty Rạng Đông