17 Tháng Sáu, 2020 - JVE phủ nhận thông tin từ bỏ xử lý nước sông Tô Lịch bằng công nghệ Nhật