18 Tháng Chín, 2019 - Joshua Wong và Chủ tịch Hạ viện Mỹ: “Chúng ta sát cánh cùng nhau”