14 Tháng Chín, 2019 - Joshua Wong điều trần trước Quốc Hội Mỹ: “Tự do cho Hồng Kông là nguyện vọng của chúng tôi“