29 Tháng Mười, 2019 - Joshua Wong bị cấm tranh cử vì nghi không trung thành với chính quyền