10 Tháng Mười Hai, 2019 - JEBO xin lỗi Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung