7 Tháng Mười Hai, 2019 - JEBO: ‘Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội thông tin ‘sai sự thật’