13 Tháng Mười Một, 2019 - Hồng Kông vẫn căng thẳng, chính quyền ra lệnh đóng cửa trường học