31 Tháng Mười, 2019 - Hồng Kông : Tranh thủ lễ hội Halloween để biểu tình chống chính quyền