7 Tháng Mười, 2019 - Hồng Kông : Những người biểu tình đầu tiên bị ra tòa về tội đeo mặt nạ