18 Tháng Tư, 2020 - Hong Kong bắt giữ 15 người biểu tình trong đại dịch COVID – 19