22 Tháng Hai, 2021 - Hát karaoke tại nhà sao cho văn minh