11 Tháng Tư, 2021 - Hai tuần cấp phép một sân golf