30 Tháng Mười Một, 2019 - Hà Nội xem xét lại công nghệ Nhật Bản, tìm thêm giải pháp xử lý ô nhiễm