30 Tháng Năm, 2019 - Hà Nội thanh tra việc sử dụng chất Redoxy3C làm sạch hồ

Trước những thông tin trái chiều về chế phẩm Redoxy3C, lãnh đạo thành phố yêu cầu thanh tra toàn diện việc mua, đánh giá hiệu quả sử dụng đối với chất Redoxy3C. Dự kiến kết quả thanh tra sẽ có sau 45 ngày.