29 Tháng Mười Một, 2019 - Hà Nội sẽ xây cống thu gom nước thải dọc sông Tô Lịch