7 Tháng Chín, 2019 - Hà Nội sắp khởi công nhà máy điện rác khổng lồ