6 Tháng Ba, 2017 - Hà Nội: Khởi động dự án cải tạo sông Tô Lịch

(Xây dựng) – UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định đồng ý tiếp nhận khoản tài trợ ODA không hoàn lại cải thiện chất lượng nước sông Tô Lịch.

Theo đó, Hà Nội sẽ sử dụng khoản viện trợ ODA không hoàn lại (khoảng 700.000 USD) để thực hiện dự án cải thiện chất lượng nước sông Tô Lịch. Trước đó, Cty Samoocm Vina đã đề nghị thành phố có văn bản xác nhận hợp tác dự án cải thiện chất lượng nước sông Tô Lịch (khu vực Vĩnh Ninh – Đại Áng).


Vấn đề ô nhiễm nước sông Tô Lịch thời gian qua vẫn chưa được giải quyết

Sở Ngoại vụ Hà Nội sẽ chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng dự thảo văn bản của UBND thành phố gửi Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc xác nhận sự cần thiết của dự án cải thiện nguồn nước trên sông Tô Lịch tại khu vực Vĩnh Ninh và Đại Áng. Hà Nội sẽ báo cáo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao cho phép UBND thành phố tiếp nhận tài trợ để nghiên cứu, thiết kế liên quan đến 2 dự án xử lý nước thải đoạn cuối sông Tô Lịch tại khu vực Vĩnh Ninh và Đại Áng theo đúng quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt.

Các thủ tục liên quan đến việc tiếp nhận khoản tài trợ này sẽ do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Ngoại vụ tham mưu, đề xuất.