11 Tháng Bảy, 2020 - Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM: Khó xử lý tiếng ồn ‘loa kẹo kéo’