13 Tháng Một, 2020 - Giám đốc Human Rights Watch bị cấm nhập cảnh