8 Tháng Mười, 2019 - Giải phóng mặt bằng tuyến đường bộ ven biển: Dùng biện pháp mạnh nếu cần thiết