16 Tháng Sáu, 2019 - “Gần hai triệu công dân” biểu tình, Carrie Lam phải xin lỗi