13 Tháng Mười Hai, 2019 - Đường Nguyễn Trãi ùn tắc nặng vì cào bóc mặt đường nhưng chưa thảm nhựa