18 Tháng Ba, 2019 - Đường đi bộ ven sông Tô Lịch đưa vào sử dụng