2 Tháng Mười, 2019 - Được hỏi giấy phép xây dựng của Sun Group, Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Vĩnh Phúc: ‘Việc này không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng’