14 Tháng Tám, 2019 - Dư luận xã hội: “Dẫn nước sông Hồng vào khác nào vứt rác sang hàng xóm”