21 Tháng Chín, 2016 - Dự kiến nhà máy phát điện đốt rác Nam Sơn sẽ vận hành vào cuối năm 2016